Sök endast i Svensk runbibliografi

Fritext
Runsignum
Författare/upphovsm.
Utgivare/redaktör
Titel
År
Publikationstyp
Upplaga
Ingår i
Serie
Ort och förlag

Sökhjälp:

Automatisk högertrunkering

” för exakt fras, ordföljd, runsignum o.d.

? för vänstertrunkering

? för maskering av ospec. antal tecken

För mer avancerad sökhjälp välj Sökhjälp i huvudmenyn.

 

 

RUNSIGNUM relaterar till innehållet i publikationen i Svensk runbibliografi och innehåller runsignum i enlighet med Samnordisk runtextdatabas. Du kan alltså söka på Ög 136 och få upp all litteratur som handlar om Rökstenen eller på G 280 och få upp all litteratur som handlar om Pilgårdsstenen. Sentida inskrifter och inskrifter med dalrunor anges med signum enligt modellen landskap + socken + ort + [sentida], t.ex. Vg Hångsdala sn Gisseberga [sentida] respektive D Rv + nummer, t.ex. D Rv222.